Ovládněte BIM s twins

Prošlapáváme cestu k využití digitálních technologií ve stavebnictví.

BIMtwin služby

Využíváme BIM a management informací k plánování a řízení projektů a pomáháme zadavatelům i dodavatelům hledat cesty k efektivnímu využívání digitálních nástrojů v průběhu celého životního cyklu staveb.

BIMtwin vývoj

Cílem tohoto týmu je vývoj a podpora softwarových nástrojů, které poskytují nové příležitosti pro využití digitálních informací o stavbách.

Společně se službami dokáží poskytnout komplexní podporu při hledání využití digitalizace stavebnictví a efektivního managementu.

Podpořte nás

Věříte nám, chcete nám pomoci nebo chcete být dokonce součástí našeho projektu?

Máte možnost finančně podpořit náš projekt. Našich investorů i drobných dárců si velmi vážíme, pečujeme o ně, nasloucháme a jejich podněty začleňujeme do naší roadmapy.

Veškeré Vaše příspěvky použijeme pro vylepšení funkcí softwarových nástrojů.